Crosspoint Olomouc

Crosspoint Olomouc

Crosspoint Olomouc je křesťanská nezisková organizace,
která podporuje rozvoj občanské společnosti a místní pospolitosti a sdílí křesťanské hodnoty

E-mail: crosspointolomouc@gmail.com