Benefice v Olomouci vynesla pro UNICEF přes čtvrt milionu korun na pomoc dětem v Africe

Střední Morava – Benefiční adventní koncert, pořádaný v sobotu v olomouckém BEA centru neziskovou organizací Crosspoint, vynesl 271 289 korun. Peníze podpoří Dětský fond UNICEF v boji proti šíření nebezpečného viru ebola v západní Africe.
Na akci, která se konala v hlavním kongresovém sále centra BEA v Olomouci, vystoupil soubor Alfa Gospel Praises a sopranistka Anna Butkiewiczová, moderátorem akce byl Aleš Juchelka. Pomyslným vrcholem večera byla dražba panenky, kterou pro UNICEF vyrobila Lucie Bílá. O tu se mezi hosty strhl vyrovnaný souboj, a tak se ji podařilo vydražit za úctyhodných čtyřicet tisíc korun.
“Ještě jednou bych chtěla ze srdce poděkovat všem, kdo akci pomohli. Mé díky patří všem partnerům akce, zejména společnosti TESCO SW a Moravské vysoké škole Olomouc, panu senátorovi Martinu Tesaříkovi s manželkou, ale i všem návštěvníkům, kteří zaplatili dobrovolné vstupné anebo si koupili některou z panenek, vyrobených na místě dobrovolníky, a podpořili tak boj proti této strašné nemoci,” řekla Ester Rážová z pořádající neziskové organizace Crosspoint Olomouc.
“Byla jsem mile překvapena, kolik lidí u nás dokáže i na dálku soucítit. Tíživá situace tisíců sirotků eboly je pro UNICEF v této chvíli nejvyšší prioritou. Vybraná částka proto znamená obrovskou pomoc,” řekla Pavla Gomba, ředitelka UNICEF Česká republika. Ebola je vzhledem k vysoké nakažlivosti a úmrtnosti jedním z nejnebezpečnějších onemocnění vůbec. Proti viru navíc dosud neexistuje žádný lék ani očkování. UNICEF dodává do zasažených oblastí humanitární pomoc v podobě léků, lékařského vybavení, zdravotnických potřeb a také ochranných pomůcek. Školí dobrovolné zdravotníky a je důležitým nositelem kampaní, které informují o tom, jak se před nákazou chránit, a zřizovatelem tranzitních center pro osiřelé děti a děti, které ebolu přežily.

UNICEF i UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich všestranný rozvoj, od narození až do dospělosti. i UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. i Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. i Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde 85 procent ze získaných prostředků.

Foto: PANENKA. Vrcholem benefičního koncertu byla dražba panenky, kterou pro UNICEF vyrobila Lucie Bílá. Peníze z koncertu, na němž vystoupil soubor Alfa Gospel a sopranistka Anna Butkiewiczová, půjdou na pomoc sirotkům z ebolou postižené západní Afriky.
Foto: archiv pořadatele

Vyšlo také v: Kroměřížský deník; Šumperský a Jesenický deník; Prostějovský deník; Slovácký deník; Přerovský a Hranický deník; Valašský deník; Zlínský deník