Výtěžek z benefičního koncertu ve výši 412 00 korun putoval na podporu dvou humanitárních projektů organizace ADRA. První z nich má podpořil dlouhodobé dobrovolnictví v Česku. ADRA koordinuje téměř dva tisíce dobrovolníků, kteří docházejí za osamělými seniory do domovů důchodců, nemocnic, hospiců atd. Druhá část výtěžku byla určena dětem na Ukrajině, které navštěvují základní školu ve městě Mukačevo. Jde o sirotky, případně o děti, které jejich rodiče zanedbávají.