Olomouc, 24. září 2018 – Exhalyzer D a vysokorychlostní digitální videokameru, které pomáhají malým pacientům trpícím cystickou fibrózou a jinými chronickými onemocněními plic, dnes Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc oficiálně předala nezisková organizace Crosspoint Olomouc. Pořizovací cena těchto jedinečných přístrojů přesáhla 1 800 000 Kč, významně na ni přispělo i statutární město Olomouc.

Unikátní přístroje, které pacientům v Olomouci ulehčují život již dva měsíce, jsou na Moravě jediné svého druhu. „Jsme rádi, že i díky poskytnutému daru můžeme nabídnout špičkovou péči pro pacienty ze širokého okolí. Každý takový dar je pro nás velkou pomocí, která nám v tomto případě umožňuje provádět vysoce specializovaná vyšetření přímo na našem pracovišti,“ pochvaluje si primářka Dětské kliniky a náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Eleni Mikušková.

Exhalyzer D slouží k dlouhodobému sledování pacientů a vývoje jejich plic. „Přístroj citlivě vyhodnocuje stav onemocnění a umožňuje odhalit příznaky plicní choroby již v počátečních stádiích. Díky tomu bude možné adekvátně terapeuticky reagovat dřív, než dojde ke zhoršení pacientova stavu. Druhým přístrojem je vysokorychlostní digitální videokamera, která dokáže odhalit vzácná plicní onemocnění s porušenou funkcí řasinek,“ vysvětluje prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., z Dětské kliniky FN Olomouc.

Finanční sbírku na koupi přístrojů zorganizovala nezisková organizace Crosspoint Olomouc, která se stala oficiálním partnerem centra vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s cystickou fibrózou Fakultní nemocnice Olomouc. „Máme velkou radost, že se podařilo přístroje právě tady v Olomouci získat. Pro děti s vážnými plicními onemocněními je jakékoliv cestování velmi náročné a nyní už nebudou muset jen kvůli tomuto vyšetření dojíždět do Prahy,“ říká ředitelka neziskové organizace Crosspoint Olomouc Mgr. Ester Rážová, MBA, s tím, že bez pomoci dárců by se projekt nikdy neuskutečnil.

Na pořízení specializovaných přístrojů významně přispělo i statutární město Olomouc, které věnovalo 100 tisíc korun. „Díky neziskové organizaci Crosspoint, která spolupracuje s charitativními organizacemi ADRA, dětským fondem OSN Unicef a poskytuje pomoc i řadě center, nachází finanční podpora města jednoznačně smysluplné využití. Těší mě, že míří právě k malým pacientům, kterým vysoce specializované přístroje dokáží ulehčit život včasným zachycením nebo zpomalením vývoje takto závažných onemocnění. Podpora města Olomouce má navíc přínos pro celý region Moravy, protože olomoucká fakultní nemocnice je spádovým zařízením pro malé pacienty z Olomouckého, ale i Moravskoslezského kraje,“ zdůraznil Martin Major, 1. náměstek primátora města Olomouce.

Zdroj: http://marketing.fnol.cz/novinky/olomouc-ziskala-unikatni-pristroje-ktere-pomahaji-detem-s-cystickou-fibrozou-sbirku-zorganizovala-tamni-organizace-crosspoint/